DRAMA KLÜBÜ

Kılçık Drama Kulübü, hem çocuklar hem de yetişkinler için Yaratıcı Drama Eğitimi vermektedir.

Ana sınıfından ilkokula, liseden üniversiteye, vakıf ve derneklerden, kulüplere, devlet kurumlarından özel kurumlara kadar her alanda Yaratıcı Drama Eğitimi vermeye devam etmektedir.

Çağdaş Türk yazarlarımızdan, çok değerli Usta Turgut Özakman’ın ifade ettiği gibi;

Tiyatro, insanı, insana, insan yoluyla anlatma sanatıdır.

İşte Kılçık Eğitim Ekibi bu ilkeyi esas olarak alır ve Yaratıcı Drama yoluyla, oyuna dayalı ve akılda kalıcı öğretim anlayışını prensip edinir.

(8-16 Yaş) NEDEN ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA?

 • Özgüven kazandırmak için
 • Doğru, düzgün Türkçe konuşmayı öğrenmelerı için
 • Ses, nefes ve beden kontrolünü sağlamak için
 • Kendini daha iyi tanıması için
 • Sosyal becerilerini geliştirmek için
 • Arkadaşlık aile ve okul ilişkilerini geliştirmek için
 • Sosyal hayatlarında daha iyi iletişim kurmaları için
 • Derslerine daha çok katkı sağlamaları için
 • Kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için
 • Kitap okumaya, resim yapmaya, yazmaya yönlendirmek için
 • Dikkat eksikliğini gidermek için
 • Sevgi ve saygı kavramlarının önemini vurgulamak için
 • Eğitimi bir oyun gibi sunarak hem eğitici hem de eğlendirici algı için
 • Kişisel becerilerini geliştirmek için
 • Hayal güçlerini geliştirmek için
 • Topluma örnek bir birey yetiştirmek için

KILÇIK ÇOCUK DRAMA KULÜBÜ

Bütün bu temel eğitim ilkelerini, bu alanda özel eğitim görmüş, çocuklarla iyi ilişki kurabilen ve eğitici vasıfları gelişmiş, birbirinden değerli eğitmenler sayesinde yıllardır gerçekleştirmektedir.

Yaratıcı Drama; özünde herşeyi oyun yoluyla anlatma sanatıdır. eğlendirici özelliğiyle herşey çok daha akılda kalıcı olur.
Böylelikle her çocuk, yaratıcı drama sayesinde, kendisine büyük katkı sağlayacak, hem eğitici hem de öğretici, yepyeni bir oyun alanına sahip olacaktır.

NEDEN YETİŞKİNLER İÇİN YARATICI DRAMA?

 • Sosyal bir eğlence alanı oluşturmaları için
 • Kişisel becerilerini geliştirmeleri için
 • Bir hobi kazanmaları için
 • Kültürel bir aktivite gerçekleştirmeleri için
 • Doğru düzgün Türkçe konuşmayı öğrenmeleri için
 • Ses, nefes ve beden kontorolü sağlamak için
 • İletişim becerilerini geliştirmek için
 • Hayal güçlerini geliştirmek için
 • Mesleklerinde yaratıcı dramanın faydasını görmeleri için
 • Özgüven kazanmaları için
 • Kendilerini daha iyi tanımaları için
 • Sosyal hayatlarında kendilerini daha iyi ifade etmeleri için
 • Ekip olmayı ve ekiple birlikte hareket etmeyi öğrenmeleri için
 • Şirket içi motivasyonlarını arttırmak için
 • Takım ruhu kazanmaları için
 • İş alanlarındaki performanslarını arttırmak için